O NAS

  • Działalności Stowarzyszenia „Na co dzień i od święta” polegają na pobudzaniu działań twórczych, upowszechnianiu i ochronie kultury przy wykorzystaniu innowacyjnych metod. Działania te polegają na: rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspakajaniu współczesnych potrzeb artystycznych oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego poprzez organizację nowatorskich wydarzeń kulturalnych oraz interdyscyplinarnych akcji edukacyjno-artystycznych z wykorzystaniem działań interaktywnych. Organizacja wspiera młodych twórczych ludzi, dając im możliwość udziału w projektach, których przedmiotem jest edukacja kulturalna i artystyczna. W tych działaniach uczestnicy nabywają nowych umiejętności, zdobywają doświadczenie, nie tylko w bezpośrednich kontaktach z publicznością, ale także z przedstawicielami urzędów, instytucji i biznesu. Te zdolności obecnie stanowią bardzo ważny element ścieżki sukcesu i doskonałe podstawy do budowania kariery po zakończeniu edukacji w życiu zawodowym.

Hello!

  • Strona w przebudowie.